Elektroninio verslo sprendimų diegimas ir pritaikymas UAB “AKTO”

UAB “AKTO” pradėjo įgyvendinti projektą “Elektroninio verslo sprendimų diegimas ir pritaikymas UAB “AKTO” pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 “E-verslas LT”.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti įmonės produktyvumą bei konkurencingumą, įdiegiant elektroninę gamybos valdymo sistemą.

Siekdama ir toliau plėstis bei užtikrinti gerą produkcijos kokybę kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis, įmonė įdiegs gamybos valdymo sistemą, kuri modernizuos gamybos procesų valdymą ir optimizuos pačius gamybos procesus.

Projekto bendra vertė – 50810,00 Eur. 60 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga – 2017 m. balandžio 1 d.

 

 

UAB “AKTO” įgyvendino projektą “Elektroninio verslo sprendimų diegimas ir pritaikymas UAB “AKTO” pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 “E-verslas LT”.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti įmonės produktyvumą bei konkurencingumą, įdiegiant elektroninę gamybos valdymo sistemą.

Siekdama plėstis bei užtikrinti gerą produkcijos kokybę kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis, įmonė įdiegė gamybos valdymo sistemą, kuri modernizavo gamybos procesų valdymą ir optimizavo pačius gamybos procesus